Резултати от прогнозите (20 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (20 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 септември (+5.76); общо (+20.38)

Златен мач: 20 септември (+8.4); общо (-12.76)

Твърд мач: 20 септември (+4); общо (-15.43)

Изненада на деня: общо (+14.13)

Консултант: 20 септември (+21.09); общо (+57.88)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+20.04)

Златни прогнози: 20 септември (+5.76); общо (+5.87)

Сребърни прогнози: 20 септември (+4.21); общо (+0.52)