Резултати от прогнозите (20 май) 1

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (20 май) 1

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 май (+5.44); общо май (+30.76)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: общо май (+11.33)

Изненада на деня: общо май (-3.52)

Консултант: 20 май (+18.76); общо май (+144.13)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 20 май (-8); общо май (+28.95)

Златни прогнози: общо май (+25.02)

Сребърни прогнози: 20 май (+16.18); общо май (+149.03)