Резултати от прогнозите (20 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (20 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 20 декември (+3.5); общо декември (+35.42)

Златен мач: общо декември (-31.66)

Твърд мач: общо декември (+5.21)

Изненада на деня: общо декември (-15.2)

Консултант: 20 декември (+37.5); общо декември (-15.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-8.91)

Златни прогнози: общо декември (-9.18)

Сребърни прогнози: общо декември (+25.89); общо декември (+60.02)