Резултати от прогнозите (2 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо юни (0)

Златен мач: общо юни (0)

Твърд мач: общо юни (0)

Изненада на деня: общо юни (0)

Консултант: 2 юни (+0.55); общо юни (-14.55)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (0)

Златни прогнози: общо юни (-8)

Сребърни прогнози: 2 юни (+0.21); общо юни (-6.79)