Резултати от прогнозите (2 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 януари (+4.95); общо януари (+9.5)

Златен мач: 2 януари (+4.8); общо януари (+8.5)

Твърд мач: 2 януари (-9); общо януари (-18)

Изненада на деня: 2 януари (-7); общо януари (-7)

Консултант: 2 януари (-11.13); общо януари (-19.08)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 2 януари (+9.64); общо януари (+0.64)

Златни прогнози: 2 януари (-16.24); общо януари (-16.24)

Сребърни прогнози: 2 януари (-5.71); общо януари (-6.56)