Резултати от прогнозите (2 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 октомври (+5.4); общо (+9.4)

Златен мач: общо (-7)

Твърд мач: общо (+3.6)

Консултант: 2 октомври (+7.92); общо (+9.24)

Платени прогнози

Златни прогнози: 2 октомври (+5.4); общо (+8.4)

Сребърни прогнози: 2 октомври (+6.14); общо (+6.14)