Резултати от прогнозите (2 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 ноември (+4.69); общо за ноември (+9.73)

Златен мач: 2 ноември (-4); общо за ноември (+2.96)

Твърд мач: общо за ноември (+3.06)

Изненада на деня: общо за ноември (0)

Консултант: 2 ноември (+2.37); общо за ноември (+26.39)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо за ноември (+5.04)

Златни прогнози: 2 ноември (+4.69); общо за ноември (+18.15)

Сребърни прогнози: 2 ноември (+3.76); общо за ноември (+22.6)