Резултати от прогнозите (2 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 март (+4.9); общо март (+10.57)

Златен мач: 2 март (-6); общо март (+0.51)

Твърд мач: 2 март (+3.52); общо март (+7.57)

Изненада на деня: 2 март (-4); общо март (-4)

Консултант: 2 март (+24.21); общо март (+29.82)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+12.54)

Златни прогнози: 2 март (-10.66); общо март (-14.3)

Сребърни прогнози: 2 март (+0.84); общо март (+11.05)