Резултати от прогнозите (2 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 декември (+4.8); общо декември (+0.8)

Златен мач: 2 декември (-7); общо декември (-7)

Твърд мач: 2 декември (-7); общо декември (-3.96)

Изненада на деня: общо декември (-3)

Консултант: 2 декември (-1.72); общо декември (+2.64)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (0)

Златни прогнози: 2 декември (-1.12); общо декември (+1.92)

Сребърни прогнози: 2 декември (+9.29); общо декември (+7.73)