Резултати от прогнозите (2 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (2 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 2 април (+7); общо април (+11.4)

Златен мач: 2 април (-6); общо април (+0.8)

Твърд мач: 2 април (+3.6); общо април (+3.6)

Изненада на деня: 2 април (-7); общо април (-11)

Консултант: 2 април (+25.11); общо април (+33.77)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 април (-6); общо април (-1.6)

Златни прогнози: 1 април (-3.4); общо април (+7.8)

Сребърни прогнози: 1 април (+3.26); общо април (+2.26)