Резултати от прогнозите (19 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 юни (+4.69); общо юни (-8.66)

Златен мач: 19 юни (+5.75); общо юни (+12.23)

Твърд мач: 19 юни (-9); общо юни (-39.46)

Изненада на деня: 19 юни (-3); общо юни (-7.75)

Консултант: 19 юни (+2.04); общо юни (-85.24)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+10)

Златни прогнози: 19 юни (-9.25); общо юни (-6.77)

Сребърни прогнози: 19 юни (+7.07); общо юни (-15.74)