Резултати от прогнозите (19 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 юли (-10); общо 11 от 18 (-6.27)

Златен мач: 18 юли (+5.25); общо 7 от 11 (+18.15)

Твърд мач: 18 юли (+1.2); общо 12 от 14 (+9.95)

Изненада на деня: 18 юли (-4); общо 4 от 7 (+7.62)

Консултант: 18 юли (-23.66); общо (+68.08)

Абонаментни прогнози

Диамантени прогнози: общо (+26.07)

Златни прогнози: 18 юли (+12.39); общо (+0.28)

Сребърни прогнози: 18 юли (-36); общо (-12.49)