Резултати от прогнозите (19 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 януари (0); общо януари (+23.51)

Златен мач: 19 януари (+5.2); общо януари (-4.07)

Твърд мач: 19 януари (+1.2); общо януари (-4.42)

Изненада на деня: 19 януари (-4); общо януари (-8.75)

Консултант: 19 януари (-9); общо януари (+4.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+14.07)

Златни прогнози: 19 януари (-7.8); общо януари (-11.86)

Сребърни прогнози: 19 януари (-0.8); общо януари (-45.8)