Резултати от прогнозите (19 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 септември (+4.8); общо (+14.62)

Златен мач: 19 септември (+5.04); общо (-21.16)

Твърд мач: 19 септември (+1.4); общо (-19.43)

Изненада на деня: 19 септември (-4); общо (+14.13)

Консултант: 19 септември (-3.18); общо (+36.79)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 19 септември (+6.2); общо (+20.04)

Златни прогнози: 19 септември (+1); общо (+0.11)

Сребърни прогнози: 19 септември (-29.49); общо (-3.69)