Резултати от прогнозите (19 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 октомври (-5); общо (+6.48)

Златен мач: общо (-4.4)

Твърд мач: общо (-10.39)

Изненада на деня: общо (+9.45)

Консултант: 19 октомври (+10.55); общо (-31.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+15.97)

Златни прогнози: 19 октомври (-7); общо (+24.46)

Сребърни прогнози: 19 октомври (+10.23); общо (-12.72)