Резултати от прогнозите (19 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 ноември (+5.2); общо ноември (-7.05)

Златен мач: общо ноември (+5.76)

Твърд мач: общо ноември (+6.14)

Изненада на деня: общо ноември (+1)

Консултант: 19 ноември (+8.8); общо ноември (+135.57)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: общо ноември (+30.32)

Сребърни прогнози: 19 ноември (+8.8); общо ноември (+139.26)