Резултати от прогнозите (19 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 февруари (+4.64); общо февруари (+15.07)

Златен мач: общо февруари (+5.85)

Твърд мач: общо февруари (+12.27)

Изненада на деня: общо февруари (-13)

Консултант: 19 февруари (+36.67); общо февруари (+28.41)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-19.72)

Златни прогнози: 19 февруари (-3.36); общо февруари (+9.27)

Сребърни прогнози: 19 февруари (+18.01); общо февруари (+25.59)