Резултати от прогнозите (19 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 декември (+5.2); общо декември (+31.92)

Златен мач: 19 декември (0); общо декември (-31.66)

Твърд мач: 19 декември (+3.6); общо декември (+5.21)

Изненада на деня: 19 декември (+6.8); общо декември (-15.2)

Консултант: 19 декември (+37.84); общо декември (-52.82)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 19 декември (+1.98); общо декември (-8.91)

Златни прогнози: 19 декември (+6.32); общо декември (-9.18)

Сребърни прогнози: 19 декември (-2.65); общо декември (+34.13)