Резултати от прогнозите (19 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (19 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 19 април (+7.28); общо април (-34.08)

Златен мач: 19 април (+5.11); общо април (-7.04)

Твърд мач: 19 април (-9); общо април (-8.99)

Изненада на деня: 19 април (-4); общо април (-27.24)

Консултант: 19 април (-25.89); общо април (-19.51)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 19 април (-1.89); общо април (-27.14)

Златни прогнози: 19 април (-9.72); общо април (+11.12)

Сребърни прогнози: 19 април (+26.02); общо април (+23.3)