Резултати от прогнозите (18 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 юни (-8); общо юни (-13.35)

Златен мач: 18 юни (+5); общо юни (+6.48)

Твърд мач: 18 юни (-9); общо юни (-30.46)

Изненада на деня: 18 юни (-4); общо юни (-4.75)

Консултант: 18 юни (-41.55); общо юни (-87.28)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 18 юни (-8); общо юни (+10)

Златни прогнози: 18 юни (+8.96); общо юни (+2.48)

Сребърни прогнози: 18 юни (-24); общо юни (-22.81)