Резултати от прогнозите (18 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 януари (+4.24); общо януари (+23.51)

Златен мач: 18 януари (-7); общо януари (-9.27)

Твърд мач: 18 януари (+2.97); общо януари (-5.62)

Изненада на деня: 18 януари (-3); общо януари (-4.75)

Консултант: 18 януари (-9.86); общо януари (+13.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+14.07)

Златни прогнози: 18 януари (+2.07); общо януари (-4.06)

Сребърни прогнози: 18 януари (-17.55); общо януари (-45)