Резултати от прогнозите (18 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 октомври (+4.55); общо (+11.48)

Златен мач: 18 октомври (+5.58); общо (-4.4)

Твърд мач: 18 октомври (+2.52); общо (-10.39)

Изненада на деня: 18 октомври (+11.7); общо (+9.45)

Консултант: 18 октомври (+52.26); общо (-41.87)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+15.97)

Златни прогнози: 18 октомври (+21.3); общо (+31.46)

Сребърни прогнози: 18 октомври (+8.3); общо (-22.95)