Резултати от прогнозите (18 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 март (-8); общо март (-20.47)

Златен мач: 18 март (-4); общо март (+19.81)

Твърд мач: 18 март (+3.28); общо март (+12.07)

Изненада на деня: общо март (-21)

Консултант: 18 март (-36.32); общо март (-12.08)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+13.89)

Златни прогнози: 18 март (+7.52); общо март (-71.36)

Сребърни прогнози: 18 март (-38.14); общо март (+49.33)