Резултати от прогнозите (18 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 май (+5.25); общо май (+25.32)

Златен мач: общо май (+36.44)

Твърд мач: общо май (+11.33)

Изненада на деня: общо май (-3.52)

Консултант: 18 май (+4.67); общо май (+124.8)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (+36.95)

Златни прогнози: общо май (+25.02)

Сребърни прогнози: 18 май (+9.27); общо май (+133.08)