Резултати от прогнозите (18 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (18 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 18 февруари (-4); общо февруари (+10.43)

Златен мач: 18 февруари (-4); общо февруари (+5.85)

Твърд мач: общо февруари (+12.27)

Изненада на деня: общо февруари (-13)

Консултант: 18 февруари (-8.24); общо февруари (-8.26)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-19.72)

Златни прогнози: общо февруари (+12.63)

Сребърни прогнози: 18 февруари (-8.24); общо февруари (+7.58)