Резултати от прогнозите (17 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (17 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо юни (-5.35)

Златен мач: общо юни (+1.48)

Твърд мач: общо юни (-21.46)

Изненада на деня: общо юни (-0.75)

Консултант: 17 юни (0); общо юни (-45.73)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+18)

Златни прогнози: общо юни (-6.48)

Сребърни прогнози: общо юни (+1.19)