Резултати от прогнозите (17 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (17 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 юли (+6.65); общо юли (-19.79)

Златен мач: 17 юли (+7.2); общо юли (+11.35)

Твърд мач: 17 юли (+2); общо юли (+16.38)

Изненада на деня: 17 юли (-3); общо юли (-3)

Консултант: 17 юли (+25.12); общо юли (+27.9)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-16.73)

Златни прогнози: общо юли (-18.39)

Сребърни прогнози: 17 юли (+8.08); общо юли (+3.32)