Резултати от прогнозите (17 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (17 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 януари (+6.4); общо януари (+19.27)

Златен мач: 17 януари (-7); общо януари (-2.27)

Твърд мач: 17 януари (+1.62); общо януари (-8.62)

Изненада на деня: 17 януари (+8.25); общо януари (-1.75)

Консултант: 17 януари (-1.66); общо януари (+23.36)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 17 януари (+4.96); общо януари (+14.07)

Златни прогнози: 17 януари (+0.66); общо януари (-6.13)

Сребърни прогнози: 17 януари (-22.34); общо януари (-27.45)