Резултати от прогнозите (17 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (17 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 октомври (+4.56); общо (+6.93)

Златен мач: 17 октомври (-6); общо (-9.98)

Твърд мач: 17 октомври (-8); общо (-12.91)

Изненада на деня: 17 октомври (-3); общо (-2.25)

Консултант: 17 октомври (-68.03); общо (-94.13)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 17 октомври (+11.41); общо (+15.97)

Златни прогнози: 17 октомври (-12.27); общо (+10.16)

Сребърни прогнози: 17 октомври (-25.13); общо (-31.25)