Резултати от прогнозите (17 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (17 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 17 април (+5.04); общо април (-33.36)

Златен мач: 17 април (-7); общо април (-12.15)

Твърд мач: 17 април (+2); общо април (+0.01)

Изненада на деня: 17 април (+4.56); общо април (-23.24)

Консултант: 17 април (+12.35); общо април (-2.3)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 17 април (+5.2); общо април (-25.25)

Златни прогнози: 17 април (-12.48); общо април (+14.09)

Сребърни прогнози: 17 април (-9.84); общо април (+1.27)