Резултати от прогнозите (16 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (16 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 юни (-7); общо юни (-5.35)

Златен мач: общо юни (+1.48)

Твърд мач: общо юни (-21.46)

Изненада на деня: общо юни (-0.75)

Консултант: 16 юни (-0.63); общо юни (-45.73)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+18)

Златни прогнози: 16 юни (+4.32); общо юни (-6.48)

Сребърни прогнози: 16 юни (-15); общо юни (+1.19)