Резултати от прогнозите (16 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (16 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 септември (-7); общо (+1.42)

Златен мач: 16 септември (-4); общо (-22.2)

Твърд мач: 16 септември (-8); общо (-11.83)

Изненада на мач: 16 септември (-8); общо (+18.13)

Консултант: 16 септември (-28.06); общо (+45.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+13.84)

Златни прогнози: общо (+2.75)

Сребърни прогнози: 16 септември (-20); общо (+2.63)