Резултати от прогнозите (16 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (16 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 октомври (+4.56); общо (+2.37)

Златен мач: 16 октомври (+7.12); общо (-3.98)

Твърд мач: 16 октомври (-9); общо (-4.91)

Изненада на деня: общо (+0.75)

Консултант: 15 октомври (-22.76); общо (-26.1)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+22.43)

Сребърни прогнози: 16 октомври (-33.76); общо (-6.12)