Резултати от прогнозите (16 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (16 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 февруари (+5.6); общо февруари (+8.55)

Златен мач: общо февруари (+9.85)

Твърд мач: общо февруари (+12.27)

Изненада на деня: общо февруари (-13)

Консултант: 16 февруари (+28.62); общо февруари (+11.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-19.72)

Златни прогнози: 16 февруари (+10.96); общо февруари (+12.63)

Сребърни прогнози: 16 февруари (-1.05); общо февруари (+33.22)