Резултати от прогнозите (16 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (16 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 декември (+6.23); общо декември (+22.38)

Златен мач: общо декември (-26.66)

Твърд мач: 16 декември (+1.98); общо декември (-0.79)

Изненада на деня: общо декември (0)

Консултант: 16 декември (+33.6); общо декември (-90.94)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-10.89)

Златни прогнози: 16 декември (+1.98); общо декември (-19.06)

Сребърни прогнози: 16 декември (+10.35); общо декември (+30.06)