Резултати от прогнозите (15 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 юни (+4.8); общо юни (+1.65)

Златен мач: общо юни (+1.48)

Твърд мач: 15 юни (-8); общо юни (-21.46)

Изненада на деня: общо юни (-0.75)

Консултант: 15 юни (-0.96); общо юни (-45.1)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+18)

Златни прогнози: 15 юни (-8); общо юни (-10.8)

Сребърни прогнози: 15 юни (+18.29); общо юни (+16.19)