Резултати от прогнозите (15 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 юли (+4.4); общо юли (-33.44)

Златен мач: 15 юли (+4.75); общо юли (+9.15)

Твърд мач: общо юли (+11.18)

Изненада на деня: 15 юли (-4); общо юли (0)

Консултант: 15 юли (-0.85); общо юли (-31.39)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-16.73)

Златни прогнози: общо юли (-25.83)

Сребърни прогнози: 15 юли (+5.15); общо юли (-18.75)