Резултати от прогнозите (15 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 септември (+4.56); общо (+8.42)

Златен мач: 15 септември (-7); общо (-18.2)

Твърд мач: 15 септември (+4.34); общо (-3.83)

Изненада на деня: 15 септември (+11.28); общо (+26.13)

Консултант: 15 септември (+21.22); общо (+74.04)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+13.84)

Златни прогнози: 15 септември (-2.44); общо (+2.75)

Сребърни прогнози: 15 септември (-5.18); общо (+22.63)