Резултати от прогнозите (15 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 ноември (-9); общо ноември (-4.09)

Златен мач: 15 ноември (-5); общо ноември (+12.76)

Твърд мач: 15 ноември (-6); общо ноември (-6)

Изненада на деня: 15 ноември (-3); общо ноември (+1)

Консултант: 15 ноември (-31.36); общо ноември (+139.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: общо ноември (+42.34)

Сребърни прогнози: 15 ноември (-6.11); общо ноември (+116.04)