Резултати от прогнозите (15 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 март (+5.84); общо март (+0.53)

Златен мач: общо март (+17.81)

Твърд мач: общо март (+8.79)

Изненада на деня: 15 март (-4); общо март (-21)

Консултант: 15 март (-20.41); общо март (+12.79)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо март (+11.19)

Златни прогнози: 15 март (-8); общо март (-75.24)

Сребърни прогнози: 15 март (-8.01); общо март (+83.03)