Резултати от прогнозите (15 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 февруари (-8); общо февруари (+2.95)

Златен мач: 15 февруари (+8.4); общо февруари (+9.85)

Твърд мач: 15 февруари (+2.43); общо февруари (+12.27)

Изненада на деня: общо февруари (-13)

Консултант: 15 февруари (-20.17); общо февруари (-17.12)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 15 февруари (-7); общо февруари (-19.72)

Златни прогнози: 15 февруари (+11.88); общо февруари (+1.67)

Сребърни прогнози: 15 февруари (-42); общо февруари (+34.27)