Резултати от прогнозите (15 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (15 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 април (-8); общо април (-31.4)

Златен мач: 15 април (-6); общо април (-13.25)

Твърд мач: 15 април (+2.7); общо април (-3.7)

Изненада на деня: 15 април (-4); общо април (-35)

Консултант: 15 април (-14.47); общо април (-14.99)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 15 април (-3.84); общо април (-20.44)

Златни прогнози: 15 април (-12); общо април (+20.32)

Сребърни прогнози: 15 април (-0.91); общо април (-12.89)