Резултати от прогнозите (14 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (14 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 януари (-7); общо януари (+2.07)

Златен мач: общо януари (+2.23)

Твърд мач: 14 януари (+2.07); общо януари (-15.91)

Изненада на деня: общо януари (-18)

Консултант: 14 януари (-0.97); общо януари (-12.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+17.11)

Златни прогнози: 14 януари (+3.96); общо януари (-15.24)

Сребърни прогнози: 14 януари (-7); общо януари (-14.08)