Резултати от прогнозите (14 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (14 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 октомври (-4); общо (-7.23)

Златен мач: общо (-11.1)

Твърд мач: общо (+4.09)

Изненада на деня: общо (+0.75)

Консултант: 14 октомври (-6.7); общо (-15.55)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни мачове: общо (+19.28)

Сребърни прогнози: общо (+23.62)