Резултати от прогнозите (14 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (14 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 май (-5); общо (+23.61)

Златен мач: 14 май (+4.48); общо (+30.94)

Твърд мач: общо (+9.35)

Изненада на деня: общо (+0.48)

Консултант: 14 май (+1.89); общо май (+80.79)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 14 май (+18.04); общо (+34.97)

Златни прогнози: 14 май (+3.4); общо (+24.22)

Сребърни прогнози: 14 май (-7.3); общо (+98.43)