Резултати от прогнозите (14 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (14 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 февруари (+4.4); общо февруари (+10.95)

Златен мач: 14 февруари (+7.5); общо февруари (+1.45)

Твърд мач: 14 февруари (+3.6); общо февруари (+9.84)

Изненада на деня: общо февруари (-13)

Консултант: 14 февруари (+43.09); общо февруари (+3.05)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 14 февруари (+1.8); общо февруари (-12.72)

Златни прогнози: 14 февруари (+6.92); общо февруари (-10.21)

Сребърни прогнози: 14 февруари (+32.49); общо февруари (+76.27)