Резултати от прогнозите (14 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (14 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 април (-8); общо април (-23.4)

Златен мач: общо април (-7.25)

Твърд мач: общо април (-6.4)

Изненада на деня: общо април (-31)

Консултант: 14 април (-6.04); общо април (-0.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 14 април (+4); общо април (-16.6)

Златни прогнози: общо април (+32.32)

Сребърни прогнози: 14 април (-2.64); общо април (-11.98)