Резултати от прогнозите (13 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 юли (+4.34); общо юли (-29.84)

Златен мач: 13 юли (-5); общо юли (-4)

Твърд мач: общо юли (+9.38)

Изненада на деня: общо юли (+4)

Консултант: 13 юли (-19.2); общо юли (-25.12)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-16.73)

Златни прогнози: 13 юли (+0.6); общо юли (-11.53)

Сребърни прогнози: 13 юли (-5); общо юли (-15.08)