Резултати от прогнозите (13 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 януари (-8); общо януари (+9.07)

Златен мач: 13 януари (+6); общо януари (+2.23)

Твърд мач: 13 януари (+3.24); общо януари (-17.98)

Изненада на деня: общо януари (-18)

Консултант: 13 януари (+39.92); общо януари (-11.55)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо януари (+17.11)

Златни прогнози: 13 януари (-8); общо януари (-19.2)

Сребърни прогнози: 13 януари (+27.13); общо януари (-7.08)