Резултати от прогнозите (13 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 септември (+4); общо (+11.86)

Златен мач: 13 септември (+6.8); общо (-11.2)

Твърд мач: 13 септември (+3.6); общо (-8.17)

Изненада на деня: 13 септември (-4); общо (+14.85)

Консултант: 13 септември (+30.46); общо (+17.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+16.45)

Златни прогнози: 13 септември (+7.6); общо (+5.75)

Сребърни прогнози: 13 септември (+27.95); общо (-0.24)